Promovideo /  Avadesign69 /  13. září 2016 /  1993 Zhlédnutí
Seminář CACIO fórum je pravidelným setkáním ředitelů IT ze všech oblastí veřejné správy a privátního sektoru. Program letošního ročníku se zaměřil zejména na otázky spojené s budováním architektury, plánováním a zajištěním smysluplné udržitelnosti IT projektů.